اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

توضیح تصویر
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر
https://civilica.com/l/103715/
 
پایان دوره اول کنفرانس با 83 مقاله

به دلیل تعطیلی کامل دبیرخانه دوره اول کنفرانس و همزمانی با مسافرت های نوروزی  لطفا حهت پیگیری گواهی، تندیس و سایر موارد با جانشین دبیر اجرایی کنفرانس دکتر مریم محرم پور تماس حاصل فرمایید یا پیامک دهید (09011200524) و از تماس بی مورد با دبیرخانه جدا خودداری نمایید
دبیرخانه کنفرانس