اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

***** انجمن قرآن و تحول علوم ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

توضیح تصویر
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

مقالات پذیرش شده کنفراتس تا این لحظه (در حال بروزرسانی)

 1. بررسی نقش بازی های بومی در رشد مسئولیت پذیری کودکان
 2. بررسی تأثیر بازی بر پرورش خلاقیت کودکان
 3. بررسی اهمیت آموزش وپرورش پیش از دبستان
 4. خلاقیت و آموزش و پرورش
 5. مدیریت دانش
 6. دلایل عدم استقبال معلمان در  استفاده از وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی فرهنگیان منطفه 4شهرتهران
 7. بررسی نقش بازی­های خیالی و حیرت­آور در نفوذ نماد­های هویت ملی در کودکان
 8. بررسی نقش بازهای محلی و بومی فارس در رشد فکری و جسمانی کودکان
 9. بررسی نقش رادیو و تلویزیون در بروز و پیشگیری از انحرافات اجتماعی
 10. بررسی تاثیر فضای مجازی و موانع آن در شکل گیری اخلاق و هویت کودکان
 11. طراحی و اجرای محتوای مناسب تربیت جنسی در دوره ابتدایی
 12. تأثير روش تدريس مساله محور و روش تدريس سخنرانی بر پيشرفت تحصيلي و نگرش به درس ابتدایی
 13. مقایسه روش تدریس مشارکتی و مسئله محور بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی
 14. دلیل انگیزه نداشتن دانش آموزان برای قبولی در کنکور در بخش بنت روستای کنار کمبان
 15. نقش معلمان در راهنمایی و مشاوره با والدین
 16. موضوعات اخلاقی در راهنمایی و مشاوره برای معلمان
 17. همکاری میان کارکنان مدرسه در راهنمایی و مشاوره دانش آموزان
 18. مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی  و یادگیری مبتنی برحل مساله  بر  افزایش انگیزش یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان
 19. بررسی رابطه بین سبک مدیریت کلاس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
 20. جامعه­پذیری دانش­آموزان با تاکید بر نقش معلم و مدرسه
 21. ویژگیهای مدرسه شاد
 22. مىطأ ایجاد اػتیاد در ديران داوطج یًی )و جً اًوی ي ج اًوی(
 23. بررسی نحوه شکل گیری هویت ایرانی- اسلامی کودکان
 24. بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار و نشخوار ذهنی معتادان دچار عود اعتیاد
 25. نظریه ها و دیدگاه های علمی روانشناسی سازمانی و صنعتی
 26. راهکارهای کنترل و مدیریت ذهن